Advokátska kancelária NIŽNÍK, spol. s r.o.
Kováčska 21, 040 01 Košice
justice
justice
JUDr. Ladislav Nižník
ATTORNEY-AT-LAW, RECHTSANWALT
profil advokátskej kancelárieAdvokátska kancelária NIŽNÍK, spol. s r.o. vznikla v roku 2003 ako fyzická osoba, od roku 2006 figuruje ako spoločnosť s ručením obmedzeným. Má rozsiahle skúsenosti v oblasti poskytovania právnych služieb pre slovenské, ale aj zahraničné subjekty. Medzi klientov advokátskej kancelárie patria tak fyzické osoby ako aj právnické osoby. V advokátskej kancelárii NIŽNÍK, spol. s r.o. v súčasnosti pôsobia dvaja advokáti a dvaja koncipienti.

Advokátska kancelária NIŽNÍK, spol. s r.o. poskytuje právne poradenstvo a širokú škálu právnych služieb najmä v týchto právnych oblastiach:

• obchodné právo (právo obchodných spoločností, záväzkové právo, akvizícia, nekalá súťaž)
• občianske právo (ochrana osobnosti, vecné práva, záväzkové právo, dedičské právo)
• bankové a finančné právo
• ústavné právo (najmä ochrana základných práv a slobôd, vrátane medzinárodnoprávnej ochrany)
• právo hospodárskej súťaže
• správne právo
• pracovné právo
• súdne a mimosúdne riešenie sporov
• dopravné nehody

NIŽNÍK, spol. s r.o. poskytuje právne služby a poradenstvo nielen v slovenskom a českom jazyku,
ale aj v anglickom, nemeckom a poľskom jazyku. Našim cieľom je vyvinúť maximálne úsilie,
kvalifikovane a profesionálne pomáhať riešiť problémy našich klientov.
právnik
© 2006 - 2023 JUDr. Ladislav Nižník - all rights reserved; Ochrana osobných údajov